fbpx

SuiteCRM Polska

Darmowy system CRM na licencji Open Source

SUITECRM – OPENSOURCE’OWA ALTERNATYWA DLA SALESFORCE

Salesforce to jeden z najlepszych systemów CRM na świecie, który w większości przypadków bezpośrednio konkuruje z Microsoft Dynamics CRM oraz z SugarCRM Jednocześnie jest on jednym z najdroższych rozwiązań tego typu na rynku. Siłą rzeczy za rozpoznawalną marką i dużymi wdrożeniami idzie stale wzrastająca cena licencji oprogramowania oraz usług firm wdrożeniowych. Czy więc zasadnym jest porównywanie swego rodzaju dominatora rynku z systemem open source bez opłat licencyjnych?

Jak najbardziej! Wystarczy dokonać kilku analiz i porównań, aby się zorientować, że nie każdy, kto chce korzystać z wysokiej klasy rozwiązania CRM, jest wręcz skazany na konieczność zakupu licencji Salesforce.

Alternatywa dla Salesforce

Proponowana przez nas alternatywa dla Salesforce to SuiteCRM – system, który oferuje bardzo zbliżoną funkcjonalność do lidera rynku, a jednocześnie po pierwsze jest pozbawiony opłat licencyjnych, a po drugie posiada otwarty dostęp do kodu źródłowego. Ta druga cecha objawia się nieporównywalnymi możliwościami dostosowania oprogramowania do potrzeb firmy. O tym, jak można wykorzystać wymieniony fakt podczas wdrożenia i dostosowania systemu przez firmę wdrożeniową pisaliśmy w poprzednim artykule.

Najczęściej powtarzanym mitem w stosunku do wszystkich systemów CRM jest:

„Mój system CRM jest lepszy niż Twój”.

 

Powiedzenie o jakimkolwiek systemie CRM, że jest on najlepszy wydaje się być sporym nadużyciem. Dlaczego? Ponieważ każda firma jest inna i ma zupełnie odmienne procesy biznesowe, które powinny zostać odzwierciedlone w systemie CRM. Jeszcze inne organizacje nie potrzebują w ogóle dostosowania, z racji, że posiadają na przykład 2 handlowców i wystarczy im prosty system CRM w chmurze bez żadnych usług wdrożeniowych i dostosowawczych. Takie przedsiębiorstwo w ogóle nie będzie zainteresowane skorzystaniem z usług liderów rynku CRM, ponieważ z założenia będą to o wiele bardziej skomplikowane systemy, niż proste potrzeby firmy.

Jak więc można porównać Salesforce do SuiteCRM, aby wyciągnąć rzetelne wnioski? Przede wszystkim porównanie takie należy przeprowadzić z kilku perspektyw.

PERSPEKTYWA 1 – CO POKRYWA KOSZT LICENCJI?

Jak już wspomnieliśmy Salesforce jest nie tylko jednym z najlepszych systemów CRM na świecie, ale i jednocześnie jednym z najdroższych. Dlaczego ten system nie może być tańszy? Ponieważ producent stawia na bardzo rozbudowane procesy i zespoły sprzedaży oraz marketingu, które odpowiadają za rozpoznawalność marki na świecie oraz wysokie wyniki sprzedażowe. Te działania pochłaniają nawet 80% kosztów licencji, które klient płaci za użytkowanie systemu. Tylko 20% wartości licencji jest przeznaczana na rozwój systemu.

SuiteCRM, jako alternatywa dla Salesforce, jest natomiast systemem open source pozbawionym opłat licencyjnych. Producent zarabia wyłącznie na swoich usługach wdrożeniowych oraz wsparciu serwisowemu i hostingu rozwiązania. Jednak proporcja podziału uzyskanych przychodów jest diametralnie inna. W przypadku SuiteCRM aż 80% przychodów przeznaczanych jest na dalszy rozwój systemu.

alternatywa dla salesforce suitecrm

 

Czy wiesz, że…?

wybierając SuiteCRM nie musisz korzystać z usług wdrożeniowych i hostingowych producenta. Również w naszym kraju funkcjonują firmy specjalizujące się we wdrożeniach SuiteCRM. Warto wówczas zdecydować się na firmę, która posiada szerokie portfolio związane z wdrożeniami i dostosowaniem systemu do potrzeb klientów, a także spolszczenie systemu.

PERSPEKTYWA 2 – ZAKRES FUNKCJONALNY

SuiteCRM jest produktem open source. To oznacza, że jest rozwijany nie tylko przez producenta, ale również przez zbudowaną wokół systemu społeczność, która wspólnie w producentem pracuje nad nowościami oraz udoskonaleniem istniejących funkcji. Kolejną zaletą open source w tym przypadku jest to, że całą swoją rozbudowaną funkcjonalność system oferuje w ramach jednego, kompletnego produktu. Po prostu decydując się na SuiteCRM otrzymujemy pełny system CRM o funkcjonalności odpowiadającej nawet największym przedsiębiorstwom, bez dodatkowych opłat licencyjnych za kolejne moduły. Jedyne opłaty mogą się kryć za dodatkowymi funkcjami stworzonymi i skomercjalizowanymi przez niezależne firmy deweloperskie.

Salesforce natomiast jest globalną korporacją nastawioną przede wszystkim na generowanie coraz większego zysku. Z tego względu produkt został podzielony na wiele płatnych z osobna modułów w ten sposób, żeby zarobić jak najwięcej na firmie, która chciałaby skorzystać z pełnej gamy dostępnych funkcjonalności.

PERSPEKTYWA 3 – KASTOMIZACJA

W przypadku Salesforce modyfikacje i dostosowanie są możliwe w ograniczonym zakresie (zależnym od wybranego pakietu i ceny licencji). Jednocześnie standardy wynagrodzenia dla firmy wdrożeniowej za wykonane prace również będą zdecydowanie wyższe. Wspomniane ograniczenie w możliwości kastomizacji wynika z braku dostępu do kodu źródłowego. Możliwości dostosowania występują jedynie w tych miejscach, w których producent oprogramowania na to po prostu pozwala.

Największą zaletą SuiteCRM jest za to jego otwarty dostęp do kodu źródłowego. Oznacza to, że każdy wyspecjalizowany zespół deweloperski jest w stanie w 100% dostosować oprogramowanie do potrzeb klienta. Tym samym system posiada nieograniczone wręcz możliwości kastomizacji. Jest to nieprzeceniona alternatywa dla Salesforce i jego zamkniętego środowiska deweloperskiego.

PERSPEKTYWA 4 – DORADZTWO

Usługi doradcze, konsultingowe oraz analityczne są podstawą do osiągnięcia sukcesu z wdrożenia systemu CRM. Bez nich nie powstanie kompleksowa analiza przedwdrożeniowa, specyfikacja systemu oraz nie zostaną odpowiednio dobrane i przeprowadzone szkolenia. Salesforce wymaga, żeby usługi te były przeprowadzane przez certyfikowane przez producenta osoby. Pozwala to mocno windować w górę ceny takich usług na rynku, ponieważ niewiele osób posiada wskazane certyfikaty. Ze SuiteCRM jest inaczej. W tym wypadku nie są konieczna żadne certyfikaty, należy po prostu polegać na know-how firmy wdrożeniowej. Tańsze usługi firm wdrożeniowych są więc kolejnym argumentem przemawiającym za tym, że SuiteCRM to bardzo dobra alternatywa dla Salesforce.

UWAGA!

Po raz kolejny zwracamy uwagę na to, by nie darzyć zaufaniem firm, które oferują swoje usługi prawie za darmo. Brak opłat licencyjnych SuiteCRM skłania niektóre firmy do nieuczciwego traktowania swoich klientów i zaniżania cen. To sprawia, że wykonane usługi mogą być wątpliwej jakości. Znając polski rynek usług związanych ze SuiteCRM możemy z pełnym przekonaniem napisać, że profesjonalne i wysokiej jakości usługi związane ze SuiteCRM to koszt w granicach 1400 – 1600 zł za osobodzień pracy nad systemem oraz 500 zł za dzień szkolenia dla jednego użytkownika.

 

PERSPEKTYWA 5 – SPOSÓB INSTALACJI

Salesforce nie jest systemem elastycznym jeśli chodzi o jego możliwości instalacji. Jest on dostępny jedynie w usłudze SaaS. Konieczność skorzystania z usług chmury producenta jest z pozoru wygodna, jednak przy dłuższym zastanowieniu się i rozpatrzeniu wszystkich „za” i „przeciw” może się okazać, ze wygodniejszą opcją byłaby dla firmy instalacja na własnych serwerach (on-site) lub z wykorzystaniem innej chmury niż usługa oferowana przez Salesforce.

Rozpatrując pod tym kątem SuiteCRM okazuje się, że przedsiębiorstwo otrzymuje pełną dowolność w zakresie wyboru miejsca instalacji systemu. Dzięki temu łatwo dostosujemy się do wymagań infrastrukturalnych, a nawet i prawnych obowiązujących w konkretnym kraju (np. dotyczących ochrony danych osobowych). Pełna elastyczność w tym zakresie jest niewątpliwą przewagą SuiteCRM, która świadczy o tym, że ten system to godna uwagi alternatywa dla Salesforce.

 

Podsumowując, jeśli firma zastanawia się nad wdrożeniem nowego, zaawansowanego systemu CRM, możemy śmiało stwierdzić, że nie jest skazana na konieczność ponoszenia wysokich opłat licencyjnych. Opłaty te w zdecydowanej większości pokrywają koszty utrzymania znanej marki (marketing oraz globalne działania sprzedażowe). Jeśli zaczniemy porównywać systemy między sobą na płaszczyznach funkcjonalnych oraz możliwości wdrożeniowych, może się okazać, że zupełnie nie opłaca się wykupywać licencji Salesforce, ponieważ wszystkie potrzebne firmie funkcje będą dostępne z poziomu systemu open source, jakim jest SuiteCRM. Co więcej, Z tych względów naszym zdaniem porównanie SuiteCRM vs Salesforce wypada na korzyść tego pierwszego. Tym samym SuiteCRM to bardzo wydajna alternatywa dla Salesforce.

Tagged:

You Might Also Like