fbpx

SuiteCRM Polska

Darmowy system CRM na licencji Open Source

SuiteCRM funkcje i moduły

SuiteCRM funkcje: Nasze TOP 10

SuiteCRM funkcje, moduły, dodatki – poniżej przedstawiamy to, co jest w SuiteCRM najlepszego!

1. Funkcja: zarządzanie sprzedażą

kierowanie procesami sprzedażowymi, śledzenie szans i prognozowanie

 • centralna baza kluczowych informacji i klientach i kontahentach;
 • ewidencja namiarów (leadów), czyli potencjalnych kontrahentów począwszy od pierwszego kontaktu, aż do konwersji w klienta;
 • wygodna konwersja rekordu (nie ma potrzeby ponownego wprowadzania danych np. przy przekształcaniu rekordu w namiar);
 • możliwość prognozowania sprzedaży i wyznaczania targetów sprzedażowych;
 • obserwacja lejka sprzedażowego.

suitecrm funkcje

 

2. Funkcja: Marketing

kampanie marketingowe, mailing masowy, budżetowanie działań reklamowych

 • zarządzanie grupami odbiorców;
 • możliwość śledzenia reakcji na kampanie mailingowe (kto przeczytał, kto usunął, kto skorzystał z zagnieżdżonego linku);
 • śledzenie kosztów, zwrotu z inwestycji i skuteczności kampanii;
 • możliwość wyselekcjonowania grupy odbiorców na podstawie dowolnych kryteriów.

suitecrm funkcje

3. Funkcja: Workflow

definiowanie zautomatyzowanych akcji w systemie w ramach wszystkich modułów

 • możliwość generowania automatyzacji dla wszystkich rekordów lub tylko nowych/zmodyfikowanych;
 • możliwość określania warunków opartych na zawartości wprowadzonej do pól;
 • dowolna liczba warunków;
 • warunki logiczne w oparciu o stałe wartości lub wartości pochodzące z innych pól;
 • możliwe akcje:
  • tworzenie rekordu,
  • modyfikacja rekordu,
  • modyfikacja powiązanego rekordu,
  • powiadomienie,
 • narzędzie pozwalające na audyt zdefiniowanych procesów.

suitecrm funkcje workflow4.Funkcja: Faktury

obsługa faktur sprzedaży umożliwiająca wybór produktów z katalogów lub definiowanie pozycji przy wystawianiu faktury

 • możliwość ewidencji faktur VAT zakupu;
 • kategoryzacja kosztów poszczególnych pozycji faktury;
 • kontrola statusu płatności za daną fakturę;
 • możliwość powiązania z oryginalnym dokumentem faktury;
 • automatyczne obliczanie kwot netto/brutto/podatku dla wszystkich pozycji faktury;
 • powiązywanie lub tworzenie płatności do danej faktury;
 • możliwość uwzględniania kosztów przesyłki;
 • eksport faktur do PDF;
 • możliwość scalania zduplikowanych faktur.

suitecrm funkcje faktury

5.Funkcja: Oferty

tworzenie i archiwizacja wycen i ofert przygotowanych dla klientów

 • możliwość wyboru produktów i usług z katalogu lub ręcznego definiowania elementów oferty;
 • podsumowanie wartości oferty z uwzględnieniem zdefiniowanych rabatów;
 • śledzenie statusu oferty;
 • powiązanie z fakturami (m.in. konwersja oferty w fakturę);
 • możliwość wysłania faktury do klienta bezpośrednio z poziomu modułu;
 • tworzenie umów na podstawie ofert.

suitecrm funkcje oferty

6.Funkcja: Mapy

integracja z Google Maps pozwalająca na wyszukiwanie klientów w danym obszarze

 • możliwość wyszukiwania danych adresowych rekordów z modułów Kontrahenci, Namiary, Kontakty, Odbiorcy, Szanse, Zgłoszenia, Projekty, Spotkania;
 • definiowanie lokalizacji na podstawie które wyszukiwani są klienci w określonej odległości;
 • przedstawianie wyników wyszukiwania jako lista i znaczniki na mapie;
 • definiowanie obszarów na mapach i przypisywanie ich do użytkowników systemu;
 • możliwość przypięcia zdefiniowanej mapy w formie dashletu.

suitecrm funkcje mapy
7.Funkcja: Katalog produktów i usług

repozytorium wszystkich produktów i usług będących przedmiotem działalności organizacji

 • określenia typu rekordu jako usługa lub produkt;
 • grupowanie produktów i usług;
 • możliwość budowania rozbudowanej hierarchii kategorii niezależnie od grup produktowych;
 • masowa aktualizacja;
 • eksport katalogu produktów do pliku CSV.

suitecrm funkcje

8.Funkcja: Wydarzenia

ewidencja i planowanie spotkań z klientami

 • zarządzanie budżetem wydarzenia;
 • zapraszanie klientów istniejących jako rekordy w systemie;
 • określanie szablonu wiadomości zapraszającej na wydarzenie;
 • zbieranie informacji zwrotnej o udziale klienta w wydarzeniu;
 • masowe zarządzanie uczestnikami na podstawie statusu odpowiedzi na zaproszenie (zaakceptowane, odrzucone etc.).

suitecrm funkcje

9.Funkcja: Zespoły

zarządzanie uprawnieniami grup użytkowników względem poszczególnych rekordów w systemie

 • definiowanie wielu grup w ramach organizacji;
 • możliwość przypisania do zespołu wszystkich użytkowników o danej roli;
 • definiowanie uprawnień zespołu do wglądu w dany rekord.

suitecrm funkcje

10. Funkcja: Pozostałe 🙂

 • Edytor szablonów PDF
  • możliwość definiowania szablonów PDF z poziomu edytora WYSIWYG,
  • możliwość mapowania pól dostępnych w systemie.
 • Portal klienta
  • portal do komunikacji z klientem,
  • umożliwia klientowi wysyłanie zgłoszeń serwisowych i komunikację z działem wsparcia.
 • Zarządzanie projektami
  • definiowanie szablonów projektów zawierających standardowe zadania, które muszą być zrealizowane,
  • generowanie wykresów Gantta dla stworzonych projektów.

 

Powyższe, to tylko wybrane dla SuiteCRM funkcje. Więcej możliwości poznasz kontaktując się z nami.