fbpx

SuiteCRM Polska

Darmowy system CRM na licencji Open Source

SuiteCRM wydaje nowe wersje systemu – 8.6.1 & 7.14.4

Producent SuiteCRM wydał nową wersję systemu. W tej aktualizacji głównie skupiono się na zabezpieczeniu danych. Są to ważne zmiany, dlatego warto się z nimi zainteresować od razu, aby wiedzieć, na co się przygotować.

Najnowsze wydanie usuwa krytyczną lukę w zabezpieczeniach. Uwzględniono serię poprawek błędów oraz ulepszeń w różnych obszarach.

Zmiany w SuiteCRM 8.6.1

Ulepszenie wykorzystania

Szybkie zapisywanie/wyszukiwanie:

 • W panelu filtra widoku listy:
  Naciśnięcie klawisza Enter spowoduje zastosowanie aktualnie zdefiniowanych kryteriów i wyszukiwania.
  Podczas zapisywania filtra naciśnięcie klawisza Enter spowoduje zapisanie filtra i wyszukiwania.
 • W widoku rekordu: Podczas tworzenia/edycji rekordów naciśnięcie kombinacji klawiszy Crtl+Enter spowoduje zapisanie rekordu.

Pola daty będą teraz wyświetlać wyskakujący kalendarz po kliknięciu pola, podobnie jak po kliknięciu ikony kalendarza.

Zmiana rozmiaru kolumn widoku listy

 • Aby wyświetlić więcej wierszy na ekranie, zmniejszono wypełnienie kolumn widoku listy i ustawiono dynamiczne dostosowanie szerokości kolumn.

Komponent Enum używa teraz zwykłych list rozwijanych zamiast komponentu żetonów.

Komponent pola Relate został ponownie zaimplementowany.

suitecrm 8.6.1

Komponent pola MultiSelected został ponownie zaimplementowany.

suitecrm 8.6.1

Ostatnio oglądane dodane do paska nawigacyjnego.

suitecrm 8.6.1

Przycisk powrotu do widoku listy dodany do widoku rekordu

 • Aby ułatwić nawigację, SuiteCRM zawiera teraz przycisk powrotu do widoku listy. Przekierowuje on z powrotem do widoku listy modułów na stronie, na której użytkownik znajdował się wcześniej.
suitecrm 8.6.1

Zmiany w wersji mobilnej

Pasek nawigacyjny

 • Nowe menu nawigacji modułów
 • Aktywny moduł always display
 • Zwijane wejście wyszukiwania globalnego
 • Lepsza obsługa dodatkowych urządzeń
 • Obsługa przełączania między dotykiem a kliknięciem/przeciągnięciem kursora

ListView

 • Zbiorcze menu akcji dynamicznie dostosowywane do rozmiaru ekranu
 • Paginacja tabeli dynamicznie dostosowywana do rozmiaru ekranu
 • Większe i zwijane akcje liniowe dla obsługi dotykowej
 • Wyświetlanie pojedynczej kolumny na małych urządzeniach
 • Rozmiary kolumn dostosowane do lepszego wyświetlania
 • Przydatny przycisk paska dynamicznie dostosowywany do rozmiaru ekranu
wersja mobilna

Dokładne informacje na temat zmian w wersji SuiteCR 8.6.1 znajdziesz tutaj.

Zmiany w SuiteCRM 7.14.x

W wydaniu SuiteCRM 7.14.x nie wprowadzono tak dużych zmian jak w wersji 8.6.1. Jednak dokonano kilka napraw, które pojawiły się w poprzedniej aktualizacji.

Po wprowadzonych zmianach można tworzyć projekty na podstawie szablonów, wiadomości e-mail wyświetlają nagłówki MIME tematu, data wyświetla się prawidłowo w wywołaniach, raport ładuje się po ustawieniach parametrów użytkownika. Dokładne zmiany możesz znaleźć na stronie.

Przygotuj się na kolejne aktualizacje

SuiteCRM 7.14 został wydany w sierpniu 2023 roku i będzie ostatnią wersją ESR z serii 7.x, przedłużając żywotność 7.x o co najmniej kolejne 2 lata. Zapewni to klientom, społeczności i partnerom dodatkowy czas na zaplanowanie przejścia na SuiteCRM 8.

Kolejne aktualizacje systemu SuiteCRM już są przygotowywane. Dlatego warto wiedzieć, w jakich momentach można oczekiwać nowych wydań. Zapoznaj się z roadmapą.

Udział społeczności w nowych wydaniach

Wielu zmian dokonano dzięki społeczności, która bierze duży udział w ciągłym doskonaleniu systemu. Dzięki temu aktualizacje dzieją się sprawnie i z większym wsparciem. Użytkownicy często sami wprowadzają ulepszenia jeszcze przed dołączeniem ich do ogólnych wydań. Jest to możliwe oczywiście dzięki temu, że SuiteCRM to system Open Source.

Warto uwzględniać wkład społeczności, ponieważ dzięki tym osobom zmiany są sprawniejsze i bardziej skierowane do użytkowników.

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na temat systemu SuiteCRM, skontaktuj się z nami!

Tagged:

You Might Also Like