fbpx

SuiteCRM Polska

Darmowy system CRM na licencji Open Source

Jak zainstalować SuiteCRM, wersja 7.X?

Instrukcja instalacji SuiteCRM 7.x

Poniższa dokumentacja dotyczy SuiteCRM w wersji 7.X, aby zobaczyć dokumentację na ten temat dla wersji 8, kliknij tutaj.

Zalecane wymagania wstępne instalacji:

 • PHP
 • Json
 • XML Parsing
 • Moduł MS Strings
 • Moduł kompresji ZLIB
 • Moduł obsługi ZIP
 • Biblioteka PCRE
 • Moduł IMAP
 • Moduł cURL

Pobranie najnowszych plików SuiteCRM

 • Przejdź do sekcji „Download SuiteCRM” na stronie https://suitecrm.com/download/ i pobierz wersję 7.X
 • Pobierz swoją wersję SuiteCRM. Najlepiej, aby wszyscy użytkownicy pobierali najnowszą wersję narzędzia, ponieważ będzie ona zawierać zaktualizowane funkcje i poprawione błędy

Pobranie i instalowanie oprogramowania SuiteCRM

Jeśli instalujesz pakiet SuiteCRM po raz pierwszy, postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w tej sekcji. Jeśli masz zainstalowaną wcześniejszą wersję SuiteCRM, zapoznaj się z sekcją dotyczącą aktualizacji, aby uzyskać instrukcje dotyczące aktualizacji instalacji SuiteCRM. Aby zainstalować oprogramowanie, wykonaj poniższe czynności:

 • Zainstaluj na swoim komputerze odpowiednią dla platformy (Linux lub Windows) wersję PHP, wersję serwera WWW i bazy danych
 • Pobierz pliki SuiteCRM ze strony suitecrm.com
 • Skopiuj pliki SuiteCRM na swój serwer WWW
 • Zainstaluj SuiteCRM, postępując zgodnie z instrukcjami kreatora instalacji

Kopiowanie plików SuiteCRM na serwer WWW

Po pobraniu pakietu SuiteCRM należy rozpakować pliki i ustawić uprawnienia wymagane do procesu instalacji. Poniższe kroki szczegółowo wyjaśniają warunki wstępne konfiguracji plików SuiteCRM do instalacji:

 • zlokalizuj katalog na serwerze internetowym, w którym będzie znajdował się katalog SuiteCRM
 • rozpakuj SuiteCRM do wybranego katalogu. Spowoduje to utworzenie „SuiteCRM” w wybranym katalogu nadrzędnym
 • na tym etapie możesz zmienić nazwę domyślnego katalogu „SuiteCRM”
 • ustaw prawidłowe uprawnienia w katalogu SuiteCRM (Linux):

sudo chown -R www-data:www-data .
sudo chmod -R 755 .
sudo chmod -R 775 cache custom modules themes data upload
sudo chmod 775 config_override.php 2>/dev/null

 • www-data należy zastąpić rzeczywistym użytkownikiem systemu, pod którym działa serwer WWW. Różni się to w zależności od systemu operacyjnego. Typowi użytkownicy serwera WWW są następujący:
 1. www-data (Ubuntu Linux/Apache)
 2. apache (Linux/Apache)
 3. nobody (Linux/Apache)
 4. IUSR_computerName (Windows/IIS) Polecenia/kroki podejmowane w celu ustawienia uprawnień różnią się w zależności od systemu operacyjnego

Uwagi dotyczące konfiguracji PHP

SuiteCRM zakłada, że nazwa identyfikatora sesji PHP (session.name) to PHPSESSID. Jeśli napotkasz problemy z błędami 403 przy wywołaniach /api/graphql, możesz upewnić się, że albo pomijasz session.name w pliku php.ini, albo ustawiasz go na PHPSESSID.

Instalacja SuiteCRM

Po pomyślnym skopiowaniu plików SuiteCRM na serwer internetowy należy zainstalować system, postępując zgodnie z instrukcjami kreatora instalacji wyświetlanymi na ekranie. DO kreatora można przejść, wpisując w przeglądarce internetowej następujące polecenie:

http://<yourServer>/<yourSuiteCRMDirectory>/install.php

Można przeprowadzić instalację typową lub niestandardową. Zalecana jest instalacja typowa, ale można wybrać tę niestandardową z następujących powodów: Ten sam użytkownik administratora bazy danych nie powinien być używany jako administrator bazy danych SuiteCRM ustalenia regionalne należy określić podczas instalacji, a nie po zalogowaniu się do systemu.

Typowa instalacja SuiteCRM

 1. Uruchom przeglądarkę i wprowadź następujący adres URL:

http://<yourServer>/<yourSuiteCRMDirectory>/install.php

 • Spowoduje to wyświetlenie strony powitalnej.

Kliknij przycisk „Next”

 • Instalator wyświetli interakcje instalacji i wymagania, które pomagają w pomyślnej instalacji

Zapoznaj się z informacjami i kliknij „Next”

 • Zostanie wyświetlona Umowa licencyjna SuiteCRM

Zapoznaj się z licencją, zaznacz „Accept” i kliknij „Next”. Instalator sprawdza zgodność systemu, a następnie wyświetla stronę „Installation Options”.

instrukcja instalacji

Uwaga: Przed kliknięciem przycisku „Install” w menu Confirm Setting można w dowolnym momencie zmodyfikować dowolne ustawienia. Aby zmodyfikować dowolne ustawienia, kliknij „Back” w przeglądarce, aby powrócić do odpowiedniej strony.

 • Wybierz opcję Typical Install.
 • Kliknij przycisk „Dalej”. Spowoduje to wyświetlenie strony Database Type.
 • Wybierz bazę danych zainstalowaną w systemie i kliknij „Next”. Zostanie wyświetlona strona konfiguracji bazy danych.
instrukcja instalacji

Wprowadź nazwę bazy danych. Instalator używa „suitecrm” jako domyślnej nazwy bazy danych. Możesz określić nową nazwę. Następnie wpisz nazwę hosta lub instalację hosta MySQL, MariaDB lub SQL Server. Będzie ona domyślnie ustawiona na localhost, jeśli serwer bazy danych działa na tym samym komputerze co serwer WWW. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło administratora bazy danych i określ nazwę użytkownika bazy danych SuiteCRM. Upewnij się, że określony administrator bazy danych ma uprawnienia do tworzenia i zapisu w bazie danych SuiteCRM.

 • W przypadku serwerów MySQL, MariaDB i SQL Server instalator domyślnie wybiera użytkownika Admin jako użytkownika bazy danych SuiteCRM. Aplikacja używa użytkownika bazy danych do komunikacji z bazą danych. W tym momencie można utworzyć innego użytkownika bazy danych SuiteCRM.
 • Aby wybrać istniejącego użytkownika, wybierz opcję „Provide existing user” z listy rozwijanej „Database Username”. Aby utworzyć nowego, wybierz opcję „Define user”. Wprowadź nazwę i hasło bazy danych w odpowiednich polach. Wprowadź ponownie hasło, aby je potwierdzić. Informacje o nowym użytkowniku zostaną wyświetlone w polu System Credentials na stronie Confirm Settings pod koniec procesu instalacji.

Zaakceptuj „No” jako wartość domyślną, jeśli nie chcesz danych demonstracyjnych SuiteCRM. Wybierz „Yes”, aby wypełnić bazę danych tymi z Demo SuiteCRM.

 • Kliknij przycisk „Next”. Instalator zweryfikuje poświadczenia określonego administratora. Jeśli baza danych o tej nazwie już istnieje, zostanie wyświetlone okno dialogowe z prośbą o zaakceptowanie nazwy bazy danych lub wybranie nowej. W przypadku użycia istniejącej tabele bazy danych zostaną usunięte.
 • Kliknij „Accept”, aby zaakceptować nazwę bazy danych lub kliknij „Cancel” i wprowadź nową nazwę w polu „Database Name”.

Spowoduje to wyświetlenie strony Site Configuration (Konfiguracja witryny).

 • Wprowadź nazwę administratora SuiteCRM

Administrator SuiteCRM (domyślna nazwa admina) ma odpowiednie uprawnienia w systemie. Domyślną nazwę użytkownika można zmienić.

 • Wprowadź hasło administratora SuiteCRM, wprowadź je ponownie w celu potwierdzenia, a następnie kliknij „Next” (Dalej)

Zostanie wyświetlona strona Confirm Settings (Potwierdź ustawienia). Confirm Settings wyświetla podsumowanie określonych ustawień. Jeśli chcesz zmienić ustawienia, kliknij przycisk „Back” w przeglądarce, aby przejść do poprzednich stron.

 • Kliknij przycisk Print Summary, aby wydrukować ustawienia dla swojej dokumentacji

Kliknij opcję Show Passwords (Pokaż hasła), a następnie kliknij opcję Print Summary, aby uwzględnić w wydruku hasło użytkownika bazy danych i hasło administratora. Po kliknięciu przycisku Show Passwords system wyświetli hasła i zamieni nazwę przycisku na Hide Passwords. Można kliknąć ten przycisk, aby ponownie ukryć hasła.

 • Kliknij „Install”

Spowoduje to wyświetlenie strony Perform Setup z postępem instalacji

 • Po zakończeniu kliknij „Next”

Zostanie wyświetlona strona Rejestracyjna (rejestracja jest opcjonalna)

 • Wprowadź niezbędne informacje i kliknij „Send Registration”, aby zarejestrować instalację, lub „No, thanks”, aby pominąć rejestrację

Zostanie wyświetlona strona logowania do SuiteCRM. Można teraz zalogować się do SuiteCRM przy użyciu nazwy administratora i hasła SuiteCRM podanych podczas instalacji.

instrukcja instalacji

Przeprowadzenie niestandardowej instalacji SuiteCRM

 • Uruchom przeglądarkę i przejdź do nowej instalacji SuiteCRM. Adres URL powinien być podobny do następującego: http://<yourServer>/<yourSuiteCRMDirectory>/install.php
 • Pojawi się ekran powitalny w kreatorze instalacji SuiteCRM. Najpierw należy zaakceptować umowę licencyjną. Aby to zrobić, kliknij „Accept”, a następnie „Next”, aby kontynuować instalację.
 • Ekran wymagań preinstalacyjnych wyświetli instrukcje i wymagania dotyczące instalacji. Zapoznaj się z informacjami i rozwiąż wszystkie problemy. Następnie kliknij „Next”, aby kontynuować.
 • Ekran konfiguracji. W tym miejscu można skonfigurować oprogramowanie SuiteCRM do pracy w niestandardowym środowisku.

Konfiguracja bazy danych:

 • Określ typ bazy danych, z której będziesz korzystać. Jeśli nie widzisz swojej bazy, upewnij się, że zainstalowałeś odpowiednie moduły PHP.
 • Podaj nazwę bazy danych
 • Nazwa bazy danych suitecrm jest domyślną nazwą. Możesz również określić niestandardową nazwę.
 • Nazwa hosta jest domyślnie ustawiona jako localhost. Jeśli serwer bazy danych działa na innym komputerze niż serwer WWW, można określić niestandardową lokalizację.
 • Wprowadź nazwę użytkownika i hasło administratora bazy danych oraz określ nazwę użytkownika SuiteCRM. Uwaga: Należy upewnić się, że określony administrator ma uprawnienia do tworzenia i zapisu w bazie danych.
 • Użytkownik bazy danych SuiteCRM. Aplikacja wykorzystuje bazę danych użytkownika do komunikacji z bazą SuiteCRM. W przypadku MySQL, MariaDB i SQL Server instalator domyślnie wybiera Admina. Można również wybrać istniejącego użytkownika bazy danych lub utworzyć nowego. W tym celu wprowadź nazwę i hasło w odpowiednich polach i ponownie hasło, aby je potwierdzić. Informacje o nowym użytkowniku zostaną wyświetlone w polu System Credentials na stronie Confirm Settings pod koniec procesu instalacji.

Konfiguracja witryny:

 • Określ typ bazy danych, z której będziesz korzystać. Jeśli nie widzisz swojej bazy, upewnij się, że zainstalowałeś odpowiednie moduły PHP.

Podaj nazwę bazy danych:

 • Nazwa bazy danych suitecrm jest domyślną nazwą. Możesz również określić niestandardową nazwę.
 • Domyślnie ustawiona jest localhost. Jeśli serwer bazy danych działa na innym komputerze niż serwer WWW, można określić niestandardową lokalizację.
 • Wprowadź nazwę użytkownika i hasło administratora bazy danych oraz określ nazwę użytkownika SuiteCRM. Uwaga: Należy upewnić się, że określony administrator ma uprawnienia do tworzenia i zapisu w bazie danych.
 • Użytkownik bazy danych SuiteCRM. Aplikacja wykorzystuje bazę danych użytkownika do komunikacji z bazą SuiteCRM. W przypadku MySQL, MariaDB i SQL Server instalator domyślnie wybiera Amina. Można również wybrać istniejącego użytkownika bazy danych lub utworzyć nowego. W tym celu wprowadź nazwę i hasło w odpowiednich polach i ponownie hasło, aby je potwierdzić. Informacje o nowym użytkowniku zostaną wyświetlone w polu System Credentials na stronie Confirm Settings pod koniec procesu instalacji.

Konfiguracja witryny:

 • Identyfikacja użytkownika administracyjnego. Ustaw nazwę administratora systemu. Wprowadź hasło ponownie w sekcji uzytkownika w celu sprawdzenia poprawności. Ustaw adres URL do CRM, na przykład: http://<yourServer>/<yourSuiteCRMDirectory>/install.php. Dodaj adres e-mail administratora.

Instalator sprawdza poświadczenia określonego administratora. Jeśli baza danych o określonej nazwie już istnieje, zostanie wyświetlone okno dialogowe z monitorem o zaakceptowanie nazwy bazy danych lub wybranie nowej. Jeśli zostanie użyta istniejąca nazwa, tabele zostaną usunięte. Kliknij „Accept”, aby usunąć bieżące tabele „Cancel” i określ nową nazwę bazy danych. Zaloguj się do nowej instalacji SuiteCRM.

instrukcja instalacji

Pełna instrukcja instalacji: https://docs.suitecrm.com/admin/installation-guide/downloading-installing/#_downloading_and_installing_suitecrm