fbpx

SuiteCRM Polska

Darmowy system CRM na licencji Open Source

Jak zainstalować SuiteCRM, wersja 8.X?

Instalacja SuiteCRM 8.x

Poniższa dokumentacja dotyczy SuiteCRM w wersji 8.X, aby zobaczyć dokumentację na ten temat dla wersji 7, kliknij tutaj.

1.     Konfiguracja serwera WWW

Pierwszym krokiem jest skonfigurowanie serwera WWW.

Dokładna informacja o tym jak to zrobisz, jest dostępna tutaj: https://docs.suitecrm.com/8.x/admin/installation-guide/webserver-setup-guide/

2.     Pobranie i konfigurowanie SuiteCRM

1.     Pobranie najnowszych plików SuiteCRM

Jeśli nie chcesz konfigurować środowiska programistycznego, powinieneś pobrać wstępnie zbudowane pakiety instalacyjne dostępne do pobrania na stronie suitecrm.com https://suitecrm.com/download/

2.     Skopiuj pliki do katalogu głównego serwera WWW

Po pobraniu pakietu:

  • Rozpakuj wstępnie zbudowany pakiet instalacyjny
  • Skopiuj pliki do katalogu głównego serwera WWW

W przypadku serwera Apache katalog główny znajduje się zwykle w katalogu /var/www lub /var/www/html.

Należy wziąć pod uwagę DocumentRoot ustawiony na vhost (jeśli używasz apache). Zobacz przewodnik konfiguracji serwera WWW – 4. Konfigurowanie ponownego zapisu adresów URL.

Dodanie plików do katalogu głównego jest najbardziej typową metodą instalacji, ale można mieć różne konfiguracje, takie jak subdomeny i inne.

3.     Ustawienie uprawnień

Ustaw wymagane uprawnienia.

Jeśli korzystasz z terminala, możesz to zrobić, uruchamiając:

find . -type d -not -perm 2755 -exec chmod 2755 {} \;
find . -type f -not -perm 0644 -exec chmod 0644 {} \;
find . ! -user www-data -exec chown www-data:www-data {} \;
chmod +x bin/console

Należy pamiętać, że:

Nazwę użytkownika i grupy (w powyższym przykładzie www-data) należy zastąpić faktycznym użytkownikiem systemowym i grupą, pod którą działa serwer WWW. Różni się to w zależności od systemu operacyjnego. Typowi użytkownicy serwera WWW są następujący:

www-data (Ubuntu Linux/Apache)
apache (Linux/Apache)
nobody (Linux/Apache)
IUSR_computerName (Windows/IIS) Polecenia/kroki podejmowane w celu ustawienia uprawnień różnią się w zależności od systemu operacyjnego

Jeśli nazwa grupy różni się od nazwy użytkownika, pod którą działa apache, możesz potrzebować 0664 zamiast 0644 i 2775 zamiast 2755.

4.     (opcjonalnie) Tworzenie bazy danych

W zależności od konfiguracji może być wymagane utworzenie bazy danych przed przejściem przez proces instalacji.

Proces instalacji utworzy następnie potrzebne tabele.

3.     Uruchamianie instalatora

Od wersji SuiteCRM 8 dostępne są dwa sposoby uruchomienia instalatora.

Opcja 1: Instalacja przy użyciu strony instalacji https://docs.suitecrm.com/8.x/admin/installation-guide/running-the-ui-installer/

Opcja 2: Instalacja przy użyciu pliku cli https://docs.suitecrm.com/8.x/admin/installation-guide/running-the-cli-installer/